Пристрій безперервної дії для відокремлення важких домішок від корене-, бульбоплодів в потоці рідини (Патент на корисну модель № 44795)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій безперервної дії для відокремлення важких домішок від корене-, бульбоплодів в потоці рідини складається з перфорованого барабана, укріпленого на валу за допомогою спиць з приводом для обертання і встановленого в півциліндричний корпус, причому на зовнішній і внутрішній поверхні барабана закріплені стрічкові нитки шнека, а з боку руху потоку рідини і корене-, бульбоплодів до барабана співвісно прикріплене колесо для приймання і вивантаження домішок, яке має кармани, що з'єднані отворами з зовнішньою і внутрішньою порожниною барабана, причому кільцевий приймач з карманами одночасно є і вивантажувачем домішок у лоток. До стрічкових ниток шнека на зовнішній поверхні перфорованого барабана прикріплений еластичний ущільнювач. A continuously-operated unit for separating heavy admixtures from tuberous roots in a liquid flow consists of a perforated drum fixed on a shaft by means of spokes with a drive for rotating and disposed into a semi-cylindrical body. On the outer surface and the internal one of the drum, tape threads of a screw are fixed, and on the side of moving a liquid flow and tuberous roots a wheel for receiving and unloading admixtures is coaxially fixed to the drum. It has pockets connected with the outer hollow of the drum and with the internal one by openings. A circular receiver with pockets simultaneously serves as an unloader of the admixtures into a tray. On the outer surface of a perforated drum an elastic compactor is attached to the tape threads of the screw.

Опис

Ключові слова

вловлювач, шнек, камені, перфорований барабан, ущільнювач, traps, auger, rock, perforated drum compactor, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент 44795 UA, МПК (2009)A23N 12/00 B03B 5/26 Пристрій безперервної дії для відокремлення важких домішок від корене-, бульбоплодів в потоці рідини / В. В. Пономаренко, М. М. Даценко, Д. Б. Братчик ; заявник НУХТ — № u200905405 ; заявл. 29.05.2009 ; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19.

Зібрання