Особливості етнічної кухні Італії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Історично склалося так, що Італія налічує в своєму етнічному складі понад 15 нородів, котрим були притаманні певні особливі характеристики в культурі, мові, не вийнятком були і їх кулінарні вподобання. Кожен етнос проживав на певній території, яка характеризувалась певними природоресурсними та кліматичними особливостями. Historically, that Italy has in its ethnic composition than 15 Norodom, who underwent some specific characteristics inherent in culture, language, and no exceptions were their culinary preferences. Every ethnic group living in a particular area, characterized by certain natural resources and climatic features.

Опис

Ключові слова

характеристики в культурі, characteristics in culture, кулінарні вподобання, culinary preferences, природоресурси, pryrodoresursy

Бібліографічний опис

Семченко, Н. Особливості етнічної кухні Італії / Наталія Семченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 477-478.