Спосіб виробництва вершкового масла з наповнювачем і шоколадного (Деклараційний патент на винахід № 31858 A)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб передбачає отримання високожирних вершків, підготовку і внесення смакових наповнювачів, пастеризацію суміші, перетворення її в масло. Вводять кріопорошок цукрового буряку iз розрахунку вмісту цукру в готовому продукті 3-15%, який вводять після пастеризації і охолодження суміші до температури 20-45°С у вигляді 5-20% суспензії, підготованої шляхом внесення кріопорошка в пастеризовані та охолоджені до температури 20-45°С сколотини, або молоко, або вершки з наступним перемішуванням та витримкою при даній температурі на протязі 5-10хв. A method provides producing high-fat cream, preparation and introducing flavoring fillers, pasteurization of the mixture, transformation thereof into butter. Sugar beet cryopowder is introduced on the basis of sugar content in the end product 3-15 %. The cryopowder is introduced after pasteurization and cooling the mixture to the temperature 20-45 °C in the form of 5-20 % suspension prepared by introduction of cryopowder in pasteurized and cooled to the temperature 20-45 °C butter-milk or milk or cream with subsequent mixing and holding under the temperature during 5-10 min.

Опис

Ключові слова

високожирні вершки, вершкове масло, кріопорошок, high-fat cream, butter, cryopowder, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід № 31858 A , МПК A23C 15/16 Спосіб виробництва вершкового масла з наповнювачем і шоколадного / Рашевська Т. О., Сімахіна Г. О., Гулий І. С., Прядко М. О., Гойко І. Ю. – заявник Український державний університет харчових технологій. – № 98115929 ; заяв. 09.11.1998 ; опуб. 15.12.2000, Бюл. № 7

Зібрання