Використання контекстно-орієнтованої онтології при управлінні безпечністю продуктів харчування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показана актуальність використання знання орієнтованих технологій при розв’язанні задач з безпечністю продуктів харчування. У роботі представлені зацікавлені сторони щодо безпеки продуктів харчування та наведені інформаційні об’єкти. Розглянута множина онтологій та контекстні області, що реалізують опис задач прийняття рішень та процес їх розв’язання. Представлена базова онтологія як засіб концептуального представлення області безпеки продуктів харчування. Розглянуто використання контексту для реалізації задач прийняття рішень. Сучасні технології харчової промисловості, вимоги безпеки харчових продуктів, ланцюга поставок продуктів харчування від ферми до столу характеризуються необхідністю прийняття комплексних та раціональних рішень. Це визначає розгляд проблем безпеки продуктів харчування з різних точок зору. При цьому використання інформації та знань є ключовою задачею в будь-якій проблемній області, яка пов’язана з виробленням та поширенням знань, в особливості нових видів унікальних (цінних) за змістом, які є корисними та доступними. Метою роботи є концептуальне представлення онтологічної системи, що базується на використанні контексту та онтологій і направлена на підтримку прийняття рішень в системі управління безпечністю продуктів харчування. При цьому всі знання щодо безпеки продуктів харчування, що використовуються в процесі прийняття рішень, розглядаються в розрізі знань, що описують контекст, та знань, що описують контент. У роботі представлені зацікавлені сторони щодо безпеки продуктів харчування та наведені інформаційні об’єкти. При цьому інформація та знання включають в себе різні аспекти, такі як знання та інформацію з виробництва та переробки, доставки та споживання; аспекти безпеки харчових продуктів. Для цього використовується взаємопов’язана множина онтологій, що представляє собою багаторівневу асоціативну структуру: метаонтологія; базова онтологія; контекстна онтологія; множина онтологій предметної області; онтологія реалізацій; онтологія представлення користувача та взаємодії з ним; модель машини виведення. Реалізація процесів прийняття в системі управління безпечністю продуктів харчування та інтеграція відповідних складових прийняття рішень в свою чергу базується на представленні багаторівневої системи управління та прийняття рішення в ній через модель деякого контексту. У рамках такого розгляду контекст представляється через відповідні контекстні області, такі як: мета/результат, актор, процес/дія, об'єкт, середовище, можливості, засоби, представлення, розташування та час. Використання такої онтології дає змогу побудувати взаємопов'язану систему підготовки та вибору рішень, як для даної проблеми, так і по взаємодії з іншими комплексами проблем і задач, дозволяє приймати рішення з урахуванням наслідків їх реалізації.

Опис

Ключові слова

безпека продуктів харчування, контекст, система підтримки прийняття рішень, управління знаннями, food safety, context, ontology, decision support system, knowledge management, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Чаплінський, Ю. П. Використання контекстно-орієнтованої онтології при управлінні безпечністю продуктів харчування / Ю. П. Чаплінський, О. В. Субботіна // Штучний інтелект. – 2020. – № 2. – С. 61–69.

Зібрання