Інженерне обладнання будівель

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У посібнику розглянуто питання проектування та експлуатації інженерного обладнання підприємств готельно-ресторанного господарства, а саме мережі і споруди водопостачання і каналізації, санітарно-технічні системи будівель, основи формування теплового режиму і вимоги до повітряного середовища приміщень, системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря. Описані принципи роботи інженерних систем будівель, конструкції обладнання і мереж, основи розрахунку та розміщення. The question of planning and exploitation of engineering equipment of enterprises of hotel-restaurant economy is considered in a manual, namely networks and building of water-supply and sewage system, sanitary and technical systems of building, bases of forming of the thermal mode and requirement to the air environment of apartments, systems of heating, ventilation and conditioning. Described principles of work of the engineering systems of building, construction of equipment and networks, basis of calculation and placing.

Опис

Ключові слова

інженерне обладнання, engineering equipment, вентиляція, ventilation, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Кузьмін О.В. Інженерне обладнання будівель : навч. посіб. з грифом МОНУ / О.В. Кузьмін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2014. – 248 с.

Зібрання