Впровадження системи НАССР на підприємствах з виробництва безалкогольних напоїв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Актуальність обраної теми у тому, що безалкогольні напої є найбільш поширеними і популярними напоями у нашій країні як серед молоді, так і серед дорослих людей. The relevance of the chosen topic that soft drinks are the most common and popular drinks in the country among young people and among adults.

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, безалкогольні напої, НААСР, показники безпечності продукції, soft drinks, the safety performance of products

Бібліографічний опис

Впровадження системи НАССР на підприємствах з виробництва безалкогольних напоїв / О. О. Трехлебова, В. М. Сидор, П. М. Карповець, Л. І. Григор’єва // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К.: НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 61.