Висококонцентровані природні розсоли - екологічно чисте поновлюване джерело енергії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1995

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В харчовій промисловості є чимало розчинів низької концентрації, випарювати які економічно недоцільно. Для їх згущення можна використовувати апарати з мембранами, що проникні лише для молекул води і висококонцентровані природні розсоли озер і лиманів, що мають високий осмотичний тиск. In the food industry, there are many solutions of low concentration, the extract are not economically feasible. For their condensation can use the device with a membrane permeable only to water molecules and highly concentrated natural brine lakes and estuaries with a high osmotic pressure.

Опис

Ключові слова

діяльність сонця, осмос, природні розсоли, activity of the sun, osmosis, natural brines, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Висококонцентровані природні розсоли - екологічно чисте поновлюване джерело енергії / Д. Є. Сінат-Радченко, І. С. Гулий, А. І. Українець та ін. // Розробка та впровадження прогресивних ресурсоощадних технологій та обладнання у харчову та переробну промисловість : тези доповідей всеукраїнської науково-технічної конференції, 17-20 жовтня 1995 р. – К.: УДУХТ, 1995. – С. 441.