Конфітюр плодово-морквяний (Патент на корисну модель № 55199)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Конфітюр плодово-морквяний, який включає плоди, лимонну кислоту, пектин, який відрізняється тим, що додатково містить натуральний морквяний сік, цукор та аскорбінову кислоту при такому співвідношенні компонентів,%: плоди – 38,0- 40,0 цукор– 45,0-47,0; натуральний морквяний сік– 10,8-14,8; лимонна кислота–1,0-1,2; пектин–1,0-1,2; аскорбінова кислота–0,02-0,03. Confiture fruit and carrot, which includes fruits, citric acid, pectin, wherein further comprising natural carrot juice, sugar and ascorbic acid in the following ratio of components,% fruit – 38,0 – 40,0 Sugar 45,0-47,0; natural carrot juice-10,8-14,8; citric acid-1,0-1,2, pectin-1,0-1,2, ascorbic acid - 0,02 - 0.03.

Опис

Ключові слова

лимона кислота, пектин, конфітюр, морквяний сік, аскорбінова кислота, lemon acid, pectin, confiture, carrot juice, ascorbic acid, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 55199 UA, A23L 1/06 МПК (2009). Конфітюр плодово-морквяний / Бандуренко Г. М., Левківська Т. М., заявник Національний університет харчових технологій. - № u 201005986 ; заявл. 18.05.2010 ; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23, 2010 р.

Зібрання