Метаногенез курячого посліду при пониженій концентрації інгібіторів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вміст метану у дослідному реакторі протягом експерименту був вищим; ніж у контрольному або рівним йому. Різниця у концентрації досягала 11;7%. Відмінність з часом збільшувалась і на кінець експерименту становила 5%. Запропонований підхід до вилучення амонійного азоту може бути застосований при переробці інших відходів з високим вмістом азоту. Регулювання концентрації інгібіторів процесу створює передумови для збільшення навантаження на реактор та рециркуляції рідкої фази.The methane content in the experimental reactor during the experiment was higher; than in the control or equal to it. The difference in concentration reached 11.7%. The difference increased over time and at the end of the experiment was 5%. The proposed approach to the extraction of ammonium nitrogen can be used in the processing of other wastes with high nitrogen content. Regulation of the concentration of process inhibitors creates the preconditions for increasing the load on the reactor and recirculation of the liquid phase.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, аміак, ammonia, аміачний азот, ammonia nitrogen, біогаз, biogas, інгібування, inhibition, інгібітори, inhibitors

Бібліографічний опис

Метаногенез курячого посліду при пониженій концентрації інгібіторів / С. О. Жадан, Є. Б. Шаповалов, Р. А. Тарасенко, А. І. Салюк // Біологічні дослідження–2016 : збірник наукових праць. – ПП «Рута». – Житомир, 2016. – C. 48–49.