Кристалічний фосфат акваамінцинку як стимулятор росту кукурудзи і люпину білого та спосіб його отримання (Патент на винахід № 13102)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1993

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання кристалічного фосфату акваамінцинку, котрий заключається в тому, що кристали ортофосфату цинку тетрагідрату розчиняють в концентрованому водному розчині аміаку з наступним додаванням метанолу до виділення шуканого продукту. The method for synthesis crystalline zinc phosphate aquaamin consists in the fact than zinc ortophosphate tetrahydrate dissolved in concentrated aqueous ammonia and then adding methanol to select the desired product.

Опис

Ключові слова

цинк, акваамін, комплекс, синтез, zinc, aquaamin, complex, synthesis, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Патент 13102 UA, МПК C 01 b 25/26 Кристалічний фосфат акваамінцинку як стимулятор росту кукурудзи і люпину білого та спосіб його отримання / Копілевич В. А., Щегров Л. М., Войтенко Л. В., Гафарова А. Ф., Бекметова Н. Х., Фоменко В. В. ; – заявник Український державний аграрний університет. - № 94321983 ; заяв. 26.12.90 ; опуб. 28.02.97, Бюл. № 1. – 9 с.

Зібрання