Спосіб адсорбційного очищення водно-спиртових розчинів (Патент на корисну модель № 3827)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб очищення промислових водно- спиртових. розчинів, що включає адсорбцію домішок сорбентом, який відрізняється тим, що як сорбент використовується глауконіт, що прой­шов попередню термообробку, в кількості 5-10% до об'єму очищувального розчину.

Опис

Ключові слова

адсорбція, глауконіт, адсорбция, глауконит, adsorption, glauconite, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на корисну модель № 3827 UA 7 C12Н 1/04. Спосіб адсорбційного очищення водно-спиртових розчинів / Ткачук Н. А., Мельник Л. М., Мельник З. П., Манк В. В. ; власник Національний університет харчових технологій ; заявл. 19.03.2004 ; опубл.15.12.2004, Бюл. № 12.

Зібрання