Особливості створення спеціалізованих харчових продуктів геродієтичного спрямування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті показано, що раціон необхідно розглядати як зумовлену зовнішніми чинниками взаємодію людини з довкіллям, наведено основні засади розроблення для людей старших поколінь раціонів, адекватних їхнім потребам. При побудові харчових раціонів для осіб літнього віку необхідна адаптація хімічного складу і фізико-хімічних властивостей харчових речовин до фізіологічних особливостей організму людей цієї вікової групи. Харчування людей похилого віку повинно не тільки бути повноцінним, а й ураховувати вікові особливості організму. The authors of this article confirmed the diet to be studied as a result of conditioned by external factors interaction between human and environment, and represented the principles of working out diets adequate to needs of old-age people. Іn designing the diet for old-age people, the chemical composition and physic-chemical properties of nutrients should be adapted to physiological peculiarities of organism of such people. Nutrition of old-age people must not only be diverse, but also regard the age features of an organism. The academic experience evidences that the necessary level of biologically active substances’ concentration may be achieved by reasonable combination of various foodstuffs. The main condition of production of gerodietetically destined foodstuffs is the usage of natural ingredients with different physiological effects.

Опис

Ключові слова

старіння, довголіття, геродієтичні харчові продукти, нутрієнти, функціональне харчування, ageing, longevity, gerodietetic foodstuffs, nutrients, functional nutrition, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Особливості створення спеціалізованих харчових продуктів геродієтичного спрямування / Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, Н. В. Науменко // Харчова промисловість. – 2016. – № 20. – С. 107-114.

Зібрання