Наукова спадщина І. С. Гулого

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Бібліографічний покажчик укладено до 85-річчя від дня народження Івана Степановича Гулого - відомого вченого, професора, академіка, ректора КТІХП, УДУХТ, НУХТ (1973-2003 рр.). У покажчику подано бібліографію наукових праць за період з 1956 по 2010 роки. Це - монографії, посібники, підручники, дисертації, статті з наукових видань, авторські свідоцтва, патенти, тези доповідей на науково-практичних конференціях. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, аспірантів та всіх тих, хто займається науково-дослідною роботою. Bibliographic Index concluded before the 85th anniversary of the birth of Ivan Stepanovich Huloho - known scientist, professor, academician, rector KTIHP, UDUHT, NUFT (1973-2003 gg.). In the index presents a bibliography of scientific papers for the period from 1956 to 2010. This - monographs, manuals, books, theses, articles from scientific publications, copyright certificates, patents and abstracts at scientific conferences. The publication is intended for researchers, teachers, students and all those involved in research work.

Опис

Ключові слова

бібліографічний покажчик, bibliographical index, библиографический указатель, наука, science, вчений, scientist

Бібліографічний опис

Наукова спадщина І. С. Гулого : бібліографічний покажчик / упоряд. : І. В. Костина, І. М. Путіліна ; наук. ред. : Н. П. Левченко ; комп. верстка Ю. С. Беседа. - К. : НУХТ, 2015. - 84 с.

Зібрання