Оцінка фінансових ризиків в системі управління фінансовою безпекою підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розкривається сутність та класифікація фінансових ризиків підприємства, наведено підходи щодо оцінки фінансових ризиків в системі управління фінансовою безпекою підприємства. Запропоновано шляхи удосконалення оцінки фінансових ризиків в системі управління фінансовою безпекою підприємства. Essence and classification of financial risks companies are approaches to the measurement of financial risks in the management of financial security company. Ways of improving the assessment of financial risks in the management of financial security company.

Опис

Ключові слова

фінансовий ризик, фінансова безпека, система управління фінансовою безпекою, методи оцінки фінансових ризиків, механізми мінімізації фінансових ризиків, financial risk, financial security, financial security management system, financial risk assessment methods, mechanisms to minimize financial risks, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Сілакова, Г. В. Оцінка фінансових ризиків в системі управління фінансовою безпекою підприємства / Г. В. Сілакова, Ю. С. Лемещук // Наукові здобутки молоді — вирішенню пробле м харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 79 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, 15–16 квітня 2013 р. — К.: НУХТ, 2013. — Ч. 4. — С. 156–158.