Використання соціальних мереж як маркетингового інструменту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Соціальні мережі - це революційний шлях для розвитку мережевого бізнесу та модернізації маркетингової політики компаній. Станом на 1 січня 2013 року кількість інтернет-користувачів в Україні становила 19,9 млн. чол. [3], що є вагомим показником. Більшість цих осіб користуються різноманітними соціальними мережами, такими як Vkontakte.ru, Odnoklasniki.ru, Facebook, що забезпечують їх усіма можливими інструментами для розвитку комунікації. Соціальні мережі виступають на сьогоднішній день важливим маркетинговим інструментом, що дає можливість як розширити клієнтську базу тих компаній, що ним користуються, так і дослідити уподобання користувачів та знайти ринкове вікно для старту свого бізнесу. Social networks - a revolutionary way for business development and modernization of the network marketing company policy. As of January 1, 2013 the number of internet users in Ukraine amounted to 19.9 million. People. [3], which is an important indicator. Most of these people are different social networks such as Vkontakte.ru, Odnoklasniki.ru, Facebook, providing them all possible tools of communication. Social networks serve today an important marketing tool that makes it possible to expand the customer base of the companies that use it, and explore the preferences of users and find a market window to start their business.

Опис

Ключові слова

соціальні мережі, маркетинг інструменту, бізнес, social networking, marketing, business, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Пєхота, І. Використання соціальних мереж як маркетингового інструменту / Ірина Пєхота, Наталія Скригун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 260-261.