Спосіб виробництва борошняної композиційної суміші (Патент на корисну модель № 27702)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва композиційної борошняної суміші, що передбачає дозування борошна пшеничного вищого чи першого сорту та добавок, їх змішування до однорідної маси, який відрізняється тим, що зародки та очищену від домішок і подрібнену кукурудзу дозують у співвідношенні 30-50 % і 50-70 %, змішують, екструдують при вологості 14-15%, після чого екструдований продукт подрібнюють, просівають і полають'його на дозування і змішування з борошном пшеничним вищого чи першого сорту у кількості 8-12 %. Method of manufacturing composite flour mixture provides dosing wheat flour or first grade and additives , their mixing until smooth , characterized in that the embryos and purified from impurities and crushed corn dosed at a ratio of 30-50 % and 50-70 %, mixed, extruded at a humidity of 14-15% , after which the extruded product is crushed, screened and polayut'yoho for dosing and mixing with wheat flour or first grade in an amount of 8-12 %. process of composite flour mixture provides dosing wheat flour higher or first grade and additives , their mixing until smooth , characterized in that the embryos and purified from impurities and crushed corn dosed at a ratio of 30-50 % and 50-70 %, mixed, extruded at a humidity of 14-15 % after then extruded product is crushed, screened and polayut'yoho for dosing and mixing with wheat flour or first grade in an amount of 8-12 %.

Опис

Ключові слова

композиційна суміш, composite mixture, пшеничний зародок, кукурудза, екструзія, борошно пшеничне, wheat germs, maize, extrusion, wheat flour, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Пат. № 27702 Україна, МПК А21D2/08, B02C1/00, B02C4/06. Спосіб виробництва борошняної композиційної суміші / Корж Т. В., Шаповаленко О. І., Назар О. С., Шаран А. В., Супрун-Крестова О. Ю., Янюк Т. І. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. - № u 200707562 ; заявл. 05.07.2007 ; опубл. 12.11.2007, Бюл. № 18, 2007 р.

Зібрання