Спосіб сатурації цукрових розчинів (Патент на винахід № 82478)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб сатурації цукрових розчинів включає дефекацію соку вапном в дефекаторі, наступну першу сатурацію сатураційним газом, фільтрацію та другу сатурацію сатураційним газом з вапняково-обпалювальної печі. Першу сатурацію проводять в дві ступені таким чином, що на першому ступені дефекований сік обробляють відпрацьованим сатураційним газом з апарату другої сатурації, а на другому ступені першу сатурацію проводять сатураційним газом з вапняково-обпалювальної печі. A method for saturation of sugar solutions comprises juice defecation with lime in defecator, subsequent first saturation with saturation gas, filtering and the second saturation with saturation gas from lime-burning oven. The first saturation is carried out in two stages so that on the first stage defecated juice is treated with waste saturation gas from the apparatus of the second saturation, and at the second stage the first saturation is carried out with saturation gas from lime-burning oven.

Опис

Ключові слова

дефекація, defecation, фільтрація, filtration, газ, gas, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, ‎кафедра технології цукру і підготовки води‎

Бібліографічний опис

Патент 82478 UA, МПК (2013.01) С13В 20/00 Спосіб сатурації цукрових розчинів / Пономаренко В. В., Пушанко Н. М. ; заявник Національний університет харчових технологій . — № а 201213587 ; заявл. 27.11.2012 ; опубл. 12.08.2013 , Бюл. № 15 , 2013 р.

Зібрання