Екструзійний картоплепродукт (Патент на корисну модель № 97747)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Екструзійний продукт, що містить сухе картопляне пюре, крупу рисову, яблучний порошок, буряковий порошок, сіль у певних співвідношеннях. Продукт повністю готовий до вживання.

Опис

Ключові слова

екструзійний картоплепродукт, сухе картопляне пюре, крупа рисова, яблучний порошок, буряковий порошок, сіль, сухое картофельное пюре, крупа рисовая, яблочный порошок, свекольный порошок, соль, еxtruded potato product, powdered mashed potatoes, rice cereal, apple powder, beet powder, salt, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Патент № 97747 UA, МПК А23L 1/216 (2006.01) Екструзійний картоплепродукт / Шульга О. С., Шульга С. І. : заявник і власник патенту Національний університет харчових технологій. – № u 201407135 ; заявл. 24.06.2014 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7, 2015 р.

Зібрання