Атомно-абсорбційне визначення Плюмбуму у воді після його екстракційного концентрування в вигляді комплексу Pb18C6(CCl3COO)2

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено вплив сторонніх йонів на вилучення Плюмбуму та показана можливість використання запропонованої екстракційної системи для концентрування Плюмбуму з великих об’ємів водної фази в органічну. Розроблено методику селективного екстракційного вилучення та концентрування Плюмбуму в виді комплексу Pb18C6(CCl3COO)2 хлороформом з подальшим атомно-абсорбційним визначенням його в природних, стічних та інших водах. Studied the influence of party ions on the extraction lead and the possibility of using the proposed extraction system for concentrating lead to large volumes of aqueous phase to the organic. Developed a technique of selective extraction of lead in a complex Pb18C6 (CCl3COO) 2 chloroform followed by atomic absorption determination of his natural, waste and other waters.

Опис

Ключові слова

плюмбум, 18-краун-6, екстракція, вода, свинец, lead, 18-crown-6, extraction, waters, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Терещук, О. О. Атомно-абсорбційне визначення Плюмбуму у воді після його екстракційного концентрування в вигляді комплексу Pb18C6(CCl3COO)2 / О. О. Терещук, В. М. Іщенко, О. І. Кроніковський // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 81 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. - К.: НУХТ, 2015. - Ч. ІI. - С. 431.