Пристрій для укладання піддонів в стопу (Деклараційний патент Українина корисну модель № 4327)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель відноситься до пакувальної техніки. Ціль – удосконалення пристрою і підвищення його надійності, шляхом змінювання конструкції. Пристрій складається з роликового конвеєра для подачі піддонів, вузла багатошарового укладання і підтримуючих стопорних важелів. Полезная модель относится к упаковочной технике. Цель – совершенствование устройства и повышения его надежности путем изменения конструкции. The Useful model pertains to packing technology. The Purpose - an improvement device and increasing to his(its) reliability by by change to designs. The Device consists of roller conveyor for presenting tray, node of the laminated stowage, supporting stop lever.

Опис

Ключові слова

вузол багатошарового укладання, підтримуючі стопорні важелі, піддон, node of the laminated stowage, supporting stop levers, tray, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на корисну модель № 4327 , B65B 5/10 (2006.01), B65B 35/30 (2006.01), B65B 35/50 (2006.01), B65G 57/00. Пристрій дляукладання піддонів в стопу / Валіулін Г. Р., Любімов В. М., Жарова С. I., Ковальов О. І. (Україна ). — № 20040403020; заявл. 22.04.2004; опубл. 17.01.2005, Бюл. № 1.

Зібрання