Особливості функціонування підприємств молочної промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто особливості функціонування підприємств молочної промисловості України, виявлено проблеми, з якими вони стикаються в процесі здійснення своєї діяльності, запропоновано шляхи їх подолання.
The features of functioning of enterprises of suckling industry of Ukraine are considered in the article, found out problems with that they clash in the process of realization of the activity, the ways of their overcoming are offered.

Опис

Ключові слова

підприємства молочної промисловості, молоко, enterprises of suckling industry, milk, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Слободян, Н. Я. Особливості функціонування підприємств молочної промисловості України / Н. Я. Слободян // Наукові праці НУХТ. – 2011. – № 39. – С. 145–148.