Спосіб уловлювання ароматичних речовин (Патент України на корисну модель № 55434)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб уловлювання ароматичних речовин, який передбачає адсорбцію ароматичних речовин з ароматизованих водних/водно-спиртових парів у адсорбційній колонці-концентраторі, який відрізняється тим, що адсорбційна колонка-концентратор заповнена адсорбентами пошарово у порядку зміни їх селективності до ароматичних речовин різної молекулярної маси, а саме активованим вугіллям марки БАУ-А - тенаксом ЄС -полісорбом-1 у рівних об'ємних частках. Method of capturing aromatic compounds, providing adsorption of aromatics flavored water / water-alcohol vapor adsorption in column hub, characterized in that the adsorption column filled with adsorbent hub layer in order to change their selectivity to aromatics of different molecular mass, namely charcoal brand BAU-A - tenaksom EU-Polisorbents-1 in equal volume fractions.

Опис

Ключові слова

уловлювання ароматичних речовин, capturing aromatic compounds, адсорбційна колонка, adsorption column, адсорбент, adsorbent, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології оздоровчих продуктів, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Патент 55434 UA, МПК А23 L 2/08 (2006.01) Спосіб уловлювання ароматичних речовин [Текст] / Науменко К. А., Фролова Н. Е., Українець А. І., Чепель Н. В., Силка І. М., Усенко В. О ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201007877 ; заявл. 23.06.2010 ; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23, 2010 р.

Зібрання