Індикативне прогнозування на сучасному виробничому підприємстві та новітня роль обліку в його інформаційному забезпеченні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Об'єктивною характеристикою розвитку сучасного суспільства є формування єдиного світового простору на основі фундаментальної тенденції розвитку світового господарства — глобалізації. Глобалізація являє собою процес всесвітньої економічної, політичної і культурної інтеграції і уніфікації. У результаті глобалізації світ стає залежним від всіх його суб'єктів, які функціонують в умовах постійних ринкових трансформацій. Objective characteristic of modern society is the formation of a single world space based on the fundamental trends of the world economy - globalization. Globalization is a process of global economic, political and cultural integration and unification. As a result of globalization the world is becoming dependent on all its subjects that operate in conditions of constant market transformation.

Опис

Ключові слова

суспільство, світове господарство, інтеграція, уніфікація, society, world economy, integration, unification, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Темчишина, Ю. Л. Індикативне прогнозування на сучасному виробничому підприємстві та новітня роль обліку в його інформаційному забезпеченні / Ю. Л. Темчишина // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 754.