Управління конфліктами на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто основні ознаки конфліктів. Наведені напрямки щодо уникнення конфліктів. Поданий вибір способу розв’язання конфліктних ситуацій. The main signs of conflicts are considered. Directions for avoiding conflicts are given. A choice of ways to resolve conflict situations is presented.

Опис

Ключові слова

конфлікт, управлінські конфлікти, негативні наслідки, conflict, management conflicts, negative consequences, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Оксененко, Д. Управління конфліктами на підприємстві / Д. Оксененко, О. Баталова// Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «столітті», 3-7 квітня 2023 р., м.Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 86