Енергозберігаюча установка дегідратації високооктанових добавок до автомобільних бензинів (Патент на корисну модель № 84587)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель відноситься до підприємств з виробництва високооктанових добавок до автомобільних бензинів з крохмаль- та цукровмісної сировини, а точніше до установок дегідратації етилового спирту азеотропною ректифікацією. Технічний результат корисної моделі - створення умов каскадного обігріву колон за рахунок рекуперативного використання тепла.

Опис

Ключові слова

дистиляційна колона, концентраційно-регенераційна колона, зневоднююча колона, дистилляционная колонна, концентрационно-регенерационная колонна, обезвоживающая колонна, distillation column, concentration-regeneration column, dehydrating column, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 84587 UA, МПК B01D 3/00, C10L 1/00 (2013.01) Енергозберігаюча установка дегідратації високооктанових добавок до автомобільних бензинів / Сосницький В. В., Лукашевич Є. А., Шиян П. Л., Олійнічук С. Т., Рудаков В. К., Сизько В. Б. ; власник Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Інтермаш : – № u201305216 ; заявл. 23.04.2013 ; опубл. 25.10.13, Бюл. № 20, 2013 р.

Зібрання