Вплив техногенного фактору на чистоту води малих рік України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Забруднення вод малих річок басейну Дніпра призвело до порушення природних процесів самоочищення водних об’єктів та значно ускладнило проблему постачання якісної води на водогонах. Водогінні очисні споруди невзмозі попередити потрапляння у питну воду значної кількості неорганічних та органічних забруднюючих речовин, дія яких на організм людини становить небезпеку для здоров’я, особливо в умовах радіаційного забруднення. Water pollution of small rivers Dnieper basin has disrupted the natural processes of self-purification of water bodies and considerably complicated the problem of supplying quality water to the water supply. Water supply treatment plant is unable to prevent the ingress of drinking water a significant number of inorganic and organic pollutants, which are on the human body is a danger to health, especially in terms of radiation contamination.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, забруднення вод, води малих рік України, якість води, water pollution, water of small rivers Ukraine, water quality

Бібліографічний опис

Вплив техногенного фактору на чистоту води малих рік України / Наталія Зінченко, Сергій Шульга, Інна Попова, Віктор Борцюх // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 листопада 2015 р. - К. : «Центр учбової літератури», 2015. – С. 166-167.