Загальні тенденції розвитку цукрової промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Останнім часом, як на ринку цукру, так і в буряковій галузі, почали виникати досить серйозні проблеми.В последнее время, как на рынке сахара, так и в свекольной отрасли, начали возникать достаточно серьезные проблемы. Recently, as the sugar market, and in beet industry began to emerge very serious problems.

Опис

Ключові слова

цукрова промисловость, бурякова галузь, сахарная промышленность, свекольная отрасль, sugar industry, beet industry

Бібліографічний опис

Підмогильна, В. О. Загальні тенденції розвитку цукрової промисловості України / В. О. Підмогильна // Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014. — С. 47-48.