Барабанна бурякомийка (Патент на корисну модель № 56282)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Барабанна бурякомийка містить станину, на якій розміщено привід та зв'язані з ним горизонтальні паралельні вали з блоками опорних коліс, на яких встановлено барабан з перфорованими витками по всій довжині внутрішньої циліндричної поверхні, завантажувальним конусом та торцевим ситом - з одного боку, та вивантажувальним конусом - з іншого. На внутрішній конічній поверхні вивантажувальної частини розміщено радіальні плоскі лопаті, нахилені під кутом до твірних конічної поверхні у напрямі вивантажувального отвору. Під лопатями (за напрямом обертання барабана) у вальницях встановлено набрані радіальними пружними нитями циліндричні щітки, які кінцями пружних ниток торкаються кромок плоских похилих лопатей та частково виступають за ці кромки. A drum beet washer comprises a body, on which a drive and horizontal parallel shafts, connected thereto with supporting wheel blocks are arranged. On said shafts a drum with perforated coils along the entire length of the internal cylindrical surface, with a loading cone and an end sieve on one side and an unloading cone from the other are mounted. On the internal conical surface of the unloading part radial flat blades inclined at angle to generatrices of the conical surface in the direction of an unloading opening are disposed. Under the blades (in the rotational direction of the drum) in bearings cylindrical brushes comprised by radial resilient threads are mounted. Said brushes touch the edges of the flat inclined blades and partially project beyond said edges.

Опис

Ключові слова

барабан, drum, щітка, brush, лопать, blade, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Барабанна бурякомийка : пат. 56282 UA: МПК A01D 33/08 (2006.01) / Пушанко М. М., Хоменко О. І. ; заявник і патентовласник Нац. ун-т харч. техн. - № u201007192 ; заявл. 10.06.10 ; опубл. 10.01.11, Бюл. № 1.

Зібрання