Спосіб отримання прозорого водного екстракту бурштину (Патент на корисну модель № 147222)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання прозорого водного екстракту бурштину включає очищення і подрібнення сировини, заливання її екстрагентом, екстрагування бурштину при перемішуванні, зливання суміші та її фільтрацію для розділення шроту та екстракту. Як екстрагент використовується малополярний розчинник. До отриманого екстракту бурштину додається вода з утворенням рідинної суміші та з подальшим вилученням малополярного розчинника із цієї суміші методом перегонки за температури кипіння розчинника 55-80 °C та очищенням отриманого розчину від колоїдних частинок шляхом мікрофільтрації із застосуванням фільтраційних мембран із розмірами пор 0,3-0,2 мкм. The method of obtaining a clear aqueous extract of amber includes purification and grinding of raw materials, filling it with extractant, extracting amber with stirring, draining the mixture and filtering it to separate the meal and extract. A low-polar solvent is used as the extractant. Water is added to the obtained amber extract to form a liquid mixture and then remove the low-polar solvent from this mixture by distillation at a boiling point of the solvent 55-80 ° C and purification of the resulting solution from colloidal particles by microfiltration using filtration membranes with pore sizes of 0.3- 0.2 μm.

Опис

Ключові слова

бурштин, спосіб виробництва, екстракт, водний екстракт, amber, mode of production, extract, aqueous extract, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 147222 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Спосіб отримання прозорого водного екстракту бурштину / Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Зав'ялов В. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202007158 ; заявл. 09.11.2020 ; опубл. 21.04.2021, Бюл. № 16.

Зібрання