Скалярний добуток при знаходженні найбільшого значення функції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вступ. Задачі на знаходження на знаходження найбільшого і найменшого значень, як правило, розв’язуються загальним методом – методом диференціального числення. Однак, дослідження може ускладниться уже при знаходженні похідної. Цю складність можна обійти, якщо застосувати інші підходи. Наведемо один з них. Матеріли і методи. Використані поняття вектора на площині, скалярного добутку двох векторів.

Опис

Ключові слова

скалярний добуток, поняття вектора на площині, значення функції, scalar product, concept of a vector on a plane, function value, кафедра електропостачання і енергоменеджменту, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Якимчук, П. Скалярний добуток при знаходженні найбільшого значення функції / П. Якимчук, П. Зінькевич, О. Зінькевич // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція, присвячена 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В.І., 26-27 травня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 106-107