Восковмісні харчові продукти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Віск є структуроутворювачем олійновмісних харчових продуктів та дозволяє, зменшивши у харчовому раціоні твердоплавких ненасичених транс-ізомерних жирних кислот та насичених жирних кислот у складі жировмісного харчового продукту, поліпшити структурно-механічні властивості продукту та зменшити вміст компонентів, що підвищують вміст холестеролу у крові. Wax is a structure-builder of oil-containing food products and, by reducing the amount of hard-melting unsaturated trans-isomeric fatty acids and saturated fatty acids in the fat-containing food product in the diet, improves the structural and mechanical properties of the product and reduces the content of components that increase blood cholesterol.

Опис

Ключові слова

олія, oil, wax, віск, жир, fat, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Романовська, Т. І. Восковмісні харчові продукти / Т. І. Романовська, М. І. Осейко, В. І. Шевчик // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 16 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 39–40.