Розроблення інформаційної системи моніторингу стану водних ресурсів Київської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

За сучасних умов стрімкого розвитку промислового і сільськогосподарського виробництва і зростаючого, пов'язаного з цим, дефіциту придатної для вживання води, гостро постає питання раціонального використання і охорони водних ресурсів. Це потребує розробки інформаційних систем (ІС) моніторингу стану водних ресурсів, що містять інформацію як про джерела забруднення, так і характеристики водних об'єктів. Under the present conditions, the rapid development of industrial and agricultural production and increasing associated with this deficiency is suitable for the use of water, the question arises rational use and protection of water resources. This requires the development of information systems (IS) monitoring of water resources, which contain information on the sources of pollution as well as characteristics of water bodies.

Опис

Ключові слова

водні ресурси, Київська область, інформаційна система моніторингу, water resources, Kiev region, information system monitoring

Бібліографічний опис

Пунтікова, Л. Розроблення інформаційної системи моніторингу стану водних ресурсів Київської області / Л. Пунтікова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 518–519.