Система пластичного змащування (Патент на винахід № 23541)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Система пластичного змащування, що складається з ємності для мастила, лопаті, сітчастого фільтра, корпуса, в якому установлені плунжерні блоки, розподілювач, вихідний отвір, яка відрізняється тим, що нижня частина лопаті має вигляд витка шнеку з кутом нахилу робочої частини до сітки від 5 до 85° і кут твірної шнека від 20 до 360°. Plastic lubrication system consisting of tanks for oil, blade griding filter case in which plunger mounted units, separator, outlet, characterized in that the lower part of the blade looks like a spiral auger at an angle to the net working part 5 to 85 ° and the angle generatrix screw 20 to 360°.

Опис

Ключові слова

лопать, blade, пластичне змащування, plastic lubrication, мастило, oil, дифузійний апарат, diffusion apparatus, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 23541 UA, А, 6 F 16 N 1/00; C 13 D 1/10. Система пластичного змащування / О. О. Серьогін, Л. К. Серьогіна, В. Г. Москаленко ; заявник ТОВ «Фірма Дифузія». - № 97063227 ; заявл. 27.06.1997 ; опубл. 31.08.1998, Бюл. № 4, 1998 р.

Зібрання