Вакуум-апарат з гідромеханічним циркулятором Патент на корисну модель № 34983)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вакуум-апарат з гідромеханічним циркулятором належить до цукрової промисловості, а саме до процесу уварювання утфелю. A vaccum pan with hydromechanical circulator relates to sugar industry, in particular, to the process for massecuite boiling.

Опис

Ключові слова

вакуум-апарат, цикрулятор, сироп, пара, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, vacuum apparatus, tsykrulyator, syrup, par

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 34983 Україна, МПК C 13 D 1/10. Вакуум-апарат з гідромеханічним циркулятором / Пушанко М. М., Мороз В. І., заявник та патентовласник НУХТ. - № u200804918 ; заявл. 16.04.2008 ; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16.

Зібрання