Спосіб автоматичного керування процесом попередньої дефекації дифузійного соку (Патент на корисну модель № 61404)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована спосіб автоматичного керування зміни рН соку по секціях вертикального прогресивного протитечійного переддефекатора. Proposed method of automatic control of changing pH of the juice on the vertical sections of the progressive counter preliming.

Опис

Ключові слова

переддефекація, автоматизація, апарат, predefecation, automation, machine, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 61404 Україна, C13B 20/16 (2011.01) Спосіб автоматичного керування процесом попередньої дефекації дифузійного соку / В. О. Мірошник, Л. П. Рева, О. О. Петруша; власник НУХТ. - № u201012389 ; заявл. 20.10.2010 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14.

Зібрання