Innovative activity of enterprises of food industry in Ukraine: state and trends of development

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The studies confirmed the hypothesis of the relationship between the innovative activity of food industry enterprises and the level of the knowledge intensity of GDP. There is a high direct relationship between the level of the knowledge intensity of GDP and the number of innovatively active enterprises of the food industry (0.893); high feedback, however, between knowledge intensity and the cost of innovation per one innovation-active enterprise (–0.836); noticeable feedback – between knowledge intensity and the cost of innovation of the food industry (–0.414). The results of the calculations indicate the relevance of further research in this area, namely the study of the impact of knowledge and innovation on the sustainable development of the food industry. Проведені дослідження підтвердили гіпотезу про залежність між інноваційною активність підприємств харчової промисловості та рівнем наукоємності ВВП. Високий прямий зв’язок відзначено між рівнем наукоємності ВВП і кількістю інноваційно активних підприємств харчової промисловості (0,893).; високий проте зворотний зв’язок – між наукоємністю та витрати на інновації на одне інноваційно активне підприємство (-0,836); помітний зворотний зв’язок – між наукоємністю та витратами на інновації підприємств харчової промисловості (-0,414). Результати розрахунків свідчать про актуальність подальших досліджень у цьому напряму, а саме дослідження впливу наукоємності та інновацій на сталий розвиток підприємств харчової промисловості.

Опис

Ключові слова

кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра готельно-ресторанної справи, innovatively active enterprises, food industry, innovative activity, scientific research, gross domestic product, інноваційно активні підприємства, харчова промисловість, інноваційна діяльність, наукові дослідження, валовий внутрішній продукт

Бібліографічний опис

Innovative activity of enterprises of food industry in Ukraine: state and trends of development/ O. Kruhlova, M. Pohozhykh, O. Niemirich, I. Ustymenko, A. Havrysh, V. Hubenia, O. Liulka, R. Matiushenko// Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration : scientific monograph. – Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. – Р. 81-89.