Спосіб прискорення процесу травлення сталі (Деклараційний патент на корисну модель № 27776)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб прискорення процесу травлення сталі шляхом занурення її у водний розчин, що містить кислоту та іони. Травлення проводять під дією постійного магнітного поля протягом 10-20 хв. A method for acceleration of steel etching process by immersion thereof in water solution containing acid and ions. Etching is carried out under the constant magnetic field during 10-20 min.

Опис

Ключові слова

магнітогідродинамічне перемішування, магнітне поле, травлення, magnetohydrodynamic stirring effect, magnetic fields, etching, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на корисну модель № 27776, Кл. C25F 1/00 Спосіб прискорення процесу травлення сталі / Горобець Ю. І., Горобець С. В., Гойко І. Ю., Варчук О. М. – заявн. НУХТ. - № 200708316; заяв. 20.07.2007 ; опубл. 12.11.2007, бюл. № 18

Зібрання