Звіт про науково-дослідну роботу «Розробка АСЕАЯ рослинної сировини для харчової промисловості». Розділ «Розробка інформаційно-обчислювального і приладо-аналітичного комплексу кислотного числа (ІОК і ПАК) для АСЕАЯ насіння соняшнику» (проміжний), шифр 326/76

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1983

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Звіт по темі: "Розробка інформаційно -обчислювального і приладо -аналітичного комплексу кислотного числа ( ІОК і ПАК ) для АСЕАЯ насіння соняшника " становить 87 стор машинописного тексту , - таблиць , 10 рисунків та 5 додатків. Звіт містить матеріали з розробки технічних вимог до ІОК АСЕАЯ НС, структурну, функціональну і принципову схеми САК ПАКів АСЕАЯ НС. Дається короткий зміст основних розділів технічної документації на ПАК кислотного числа насіння соняшнику. Викладається питання про розробку та виготовлення екстрактора для пробопідготовки насіння соняшнику.

Опис

Ключові слова

обчислювальний комплекс, пристрій введення-виведення, ЕОМ, система автоматичного керування, екстрактор, приладо-аналітичний комплекс, розробка, вычислительный комплекс, устройство ввода-вывода, ЭВМ, система автоматического управления, экстрактор, приборно-аналитический комплекс, разработка, computer system, device input and output, computer automatic control system, extractor, tool-analytic complex, development, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Разработка АСЭАК растительного сырья для пищевой промышленности. Раздел «Разработка информационно-вычислительного и приборно-аналитического комплекса кислотного числа ( ИВК и ПАК) для АСЭАК семян подсолнечника», шифр 326/76 [Текст] : отчёт о НИР (промежуточ.) / КТИПП ; рук. Б.Н. Гончаренко. Проблема 38.02.02.00.76. Задание 38.02.02.08.76. Рег. №81072596. Инв.№0283.0 085840-. – К., 1983. – 87 с.

Зібрання