Аналіз ринку рибної продукції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано стан ринку рибної продукції. Визначено лідери імпортери та експортери рибної продукції. Розглянуто асортимент продуктів та уподобання українців щодо їх споживання. The state of the fish products market is analyzed. Leaders importers and exporters of fish products have been identified. The range of products and preferences of Ukrainians regarding their consumption are considered.

Опис

Ключові слова

риба, рибопродукти, ринок, попит, fish, fish products, market demand, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Левківська, Т. М. Аналіз ринку рибної продукції України / Т. М. Левківська // Харчові технології та готельно-ресторанний бізнес: інновації й сучасні перспективи розвитку : матеріали ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 29 квітня 2020 р. – Київ : ККІБП, 2020. – С. 38-39.