Спосіб приготування емульсії масло/вода з гуміарабіком (Патент на винахід № 109863)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід належить до способу приготування емульсії масло/вода з гуміарабіком, який включає приготування водної фази з додаванням гуміарабіку в кількості 5 %, приготування масляної фази, приготування предемульсії змішуванням, двостадійну гомогенізацію під тиском, з отриманням концентрованої емульсії та введення в харчовий продукт, де приготування водної фази проводять при температурі 25-30 °C, перемішування проводять 50-100 об/хв., отриману водну фазу відстоюють 4-5 год. до зникнення піни, при приготуванні масляної фази використовують 9-10 % цитрусової олії, процес проводять при температурі 25-30 °C, приготування предмульсії проводять при швидкості перемішування 2500-3000 об/хв. протягом 15-20 хв, гомогенізацію проводять під тиском 310-320 кг/см2. The invention relates to a method of preparation of the emulsion oil/water with the gum Arabic, which includes preparation of a water phase containing gum Arabic in the amount of 5 %, cooking oil phase, mixing cooking predeals, dostudio homogenization under pressure, to obtain a concentrated emulsion and incorporating into the food product, where the preparation of the aqueous phase is carried out at a temperature of 25-30 °C, agitation is carried out 50-100 rpm, the resulting aqueous phase defend 4-5 hours. until the disappearance of foam, in the preparation of oil phase used is 9-10 % citrus oil, the process is carried out at a temperature of 25-30 °C, cooking pedals carried out at a stirring speed of 2500-3000 rpm for 15-20 min, homogenization is carried out under a pressure of 310-320 kg/cm2.

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, безалкогольні нопої, гуміарабік, крохмаль, застосування емульсій, soft drinks, gumarabic, the use of emulsions, starch

Бібліографічний опис

Патент 109863 Україна, МПК (2015.01) A23L 1/035 Спосіб приготування емульсії масло/вода з гуміарабіком / Луговська О. А., Сидор В. М. ; власник НУХТ. - № a 2014 12741 ; заявл. 27.11.2014 ; опубл. 25.05.2015, Бюл. № 10.

Зібрання