Борошномельні підприємства як фактор розвитку хлібопекарних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються борошномельні підприємства як фактор розвитку хлібопекарних підприємств. Miller considers the enterprise as a factor of bakeries.

Опис

Ключові слова

борошномельні підприємства, flour mills, хлібопекарні підприємства, bakeries, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Дунда, С. П. Борошномельні підприємства як фактор розвитку хлібопекарних підприємств / С. П. Дунда // Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. учен., Київ, 17-19 лютого 2011 р. / М-во освіти і науки, мол. та спорту Укр., Нац. ун-т харч. технол., Запоріз. нац. ун-т., Житом. держ. технолог. ун-т, Нац. акад. кер. кадр. культ. і мист. – К. : НУХТ, 2011. – Ч. 3. – С. 15–16.