Оцінка процесів формування стратегічного потенціалу підприємства за допомогою збалансованої системи показників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для оцінки досягнення стратегічних цілей та ступеня реалізації стратегій використовується збалансована система показників. To assess the achievement of strategic objectives and the degree of implementation of strategies used balanced scorecard.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, стратегічний потенціал підприємства, система показників, strategic potential of enterprise, system of indicators

Бібліографічний опис

Рябенко, В. В. Оцінка процесів формування стратегічного потенціалу підприємства за допомогою збалансованої системи показників / В. В. Рябенко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К.: НУХТ, 2015. – С. 304-305.