Пристрій для укладання пляшок в тару (Патент на корисну модель № 85675)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для укладання пляшок в тару, що складається із рухомого багатострічкового стола-накопичувача для пляшок, конвеєра транспортної тари, демпферної пружини, рухомої каретки з захватною головкою, відхиляючої розвантажувальної торцевої планки і вертикальної нерухомої колони, який відрізняється тим, що горизонтально-гойдаюча траверса, всередині якої розташований пневмопривід переміщення каретки з захватною головкою, яка знаходиться всередині пневмоприводу, має відкриту зубчасту передачу з внутрішнім зачепленням, привод якої здійснює нахил траверси разом з захватною головкою, при цьому рух каретки з захватною головкою здійснюється одним пневмоприводом. Device for stacking bottles in a container that consists of many moving conveyor table storage for bottles, containers transport conveyor, damper springs, moving the carriage from the pickup head, deflecting discharge face fixed vertical strips and columns, wherein the horizontal rocking that traverse inside which is moving carriage with pneumatic gripping head, which is inside the pneumatic should open the gear with internal gearing, which makes the drive traverses the slope with the pickup head, and the movement of the carriage of the pickup head by one pneumatic.

Опис

Ключові слова

пристрій, укладання, пляшка, device, stacking, bottles, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 83976 UA, МПК (2013.01) B65B 21/00. Пристрій для укладання пляшок в тару / Беспалько А. П., Валіулін Г. Р., Кривопляс-Володіна Л. О., Жарова С. І..; заявник Національний університет харчових технологій — № u201307212; заявл. 06.06.2013; опубл. 25.11.2013, бюл. № 22/2013 р.

Зібрання