Проектна методика викладання іноземних мов як нової особистісно-орієнтованої технології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співробітництві, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, інтернет- ресурсів допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей студентів, їх рівня навчання, схильностей. Modern educational technology such as training in collaboration, project methods, the use of new information technologies and Internet resources to help implement person-centered approach to learning, providing individualized and differentiated learning with regard to the students of their learning habits.

Опис

Ключові слова

вивчення, мова, незалежне, learning, language, independent, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Чала, К. М. Проектна методика викладання іноземних мов як нової особистісно-орієнтованої технології / К. М. Чала // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2016 р. - К. : НУХТ, 2016. – С. 52-54.