Аналіз ІЧ-спектрів відбивання деяких олійних культур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У результаті проведених досліджень можна зробити висновок, що метод ІЧ-спектроскопії ближньої області може бути використаний для ідентифікації рослинних олій, отриманих з різних олійних культур. As a result of undertaken studies it is possible to draw conclusion, that the method of infra-red spectroscopy of near area can be used for authentication of the vegetable oils got from different oil-bearing cultures.

Опис

Ключові слова

кукурудзяна олія, макова олія, льняна олія, інфрачервоний спектр, corn oil, poppy oil, linseed oil, infra-red spectrum, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Аналіз ІЧ-спектрів відбивання деяких олійних культур / А. Гуцало, Д. Гуцало, С. Літвинчук, І. Гуцало // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 386.