Аналіз безпеки систем ICS/Scada

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Системи SCADA / ICS вимагають особливої уваги до питань інформаційної безпеки, так як потенційні кібератаки і зловживання співробітників можуть призвести до катастрофічних наслідків, починаючи від втрати конфеденційної інформації і аж до порушення технологічного процесу і великих аварій. SCADA / ICS systems require special attention to information security issues, as potential cyberattacks and employee abusers can lead to catastrophic consequences, from loss of confidential information, up to the disturbance of the technological process and major accidents.

Опис

Ключові слова

АСУ ТП, ICS-пристрій, ICS/SCADA, ICS device, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Бокоч, І. В. Аналіз безпеки систем ICS/Scada / І. В. Бокоч, С. М. Швед // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IV Міжнародної науково-технічної Internet- конференції, 22 листопада 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 183-184.