Абсорбція діоксиду вуглецю у воді при снарядному русі в капілярі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При русі газорідинних фаз по капіляру вільна поверхня взаємодіючих фаз формується миттєво і дифузія має нестаціонарний характер. When moving the gas-liquid interface by capillary free surface interacting phases formed immediately and the diffusion is transient in nature.

Опис

Ключові слова

вода, капіляр, вуглець, water, carbon, capillary, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Світлик, А. М. Абсорбція діоксиду вуглецю у воді при снарядному русі в капілярі / А. М. Світлик, О. М. Прохоров // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 397.