Особливості змін на підприємствах харчової промисловості в умовах трансформації економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються особливості змін на підприємствах харчової промисловості в умовах транформаційної економіки з урахуванням шести мегатрендів, що трансформують світ. Features of changes at the enterprises of the food industry in the conditions of transformational economy taking into account the six megatrends transforming the world are considered.

Опис

Ключові слова

зміни, трансформаційна економіка, шість економік майбутнього, changes, transformational economy, six economies of the future, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Когут, О. О. Особливості змін на підприємствах харчової промисловості в умовах трансформації економіки / О. О. Когут, С. А. Стахурська // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18-19 листопада 2020 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 38–41.