Радянський партизанський рух на Рівненщині в роки німецької окупації 1941-1944 рр.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Суттєвою складовою для з’ясування характеру і ходу Другої світової війни є вивчення радянського руху опору на окупованій нацистами території, зокрема в Україні. Але спроба відтворити узагальнену картину становлення й розвитку радянського партизанського руху на всій території України є дуже складним завданням, адже він у різних регіонах нашої держави мав свої особливості. An essential component for understanding the nature and course of the Second World War is the study of the Soviet resistance movement in Nazi-occupied territory, including Ukraine. But the attempt to recreate a generalized picture of formation and development of Soviet partisan movement throughout the territory of Ukraine is very difficult, because it in different regions of the country had its own peculiarities.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, партизанський рух, роки німецької окупації, guerilla, during the German occupation

Бібліографічний опис

Кобилянський, Є. Е. Радянський партизанський рух на Рівненщині в роки німецької окупації 1941-1944 рр. / Євгеній Едуардович Кобилянський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 26.