Технологія переробки меляси на спирт з біологічним підкисленням середовища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено технологію спирту, у якій підкислення середовища здійснюють молочною кислотою синтезованою молочнокислими бактеріями безпосередньо в суслі, що дозволяє відмовитись від використання неорганічних кислот і значно покращити якість барди як корму для тварин.
The alcohol technology where the environment acidifying is realizing by lactic acid, which is synthesized by lactobacillus directly in the mash is worked out. This allows to abandon use the nonorganic acids and highly improve the distillery dreg’s quality as food for animals.

Опис

Ключові слова

мелясне сусло підкислення, melyasne mash acidification, барда, корм, молочнокислі бактерії, дріжджі, метаболізм, lactic acid bacteria, yeast, metabolism, bard, food

Бібліографічний опис

Ткаченко, Л. В. Технологія переробки меляси на спирт з біологічним підкисленням середовища / Л. В. Ткаченко, С. Т. Олійничук, Л. В. Левандовський // Харчова і переробна промисловість. - 2000. - № 4.- С. 10-11.

Зібрання